HOME CONTACT
  S.C. EXPLOCONSTRUCT S.R.L. actioneaza in productia si comercializarea agregatelor de cariera (bazalt si andezit industrial si de constructie), folosite ca materiale de constructie pentru drumuri, strazi, autostrazi, terasamente de cale ferata sau ca materiale ce intra in componenta betoanelor. Produsele de baza rezultate in urma concasarii pietrei brute si in urma sortarii, sunt nisipul de concasare, criblura , piatra sparta , piatra bruta, savura si deseu.
 

ZONA SI ACCESUL IN ZONA DE EXPLOATARE

Perimetrul in care se desfasoara exploatarea miniera a resurselor de andezit industrial si de constructie se afla amplasat pe versantul drept al vaii Oltului, la cca. 1 km Nord de localitatea Malnas Bai, in versantul estic al dealului Botos.
Accesul in zona perimetrului de exploatare se face din drumul D.N. 12 Brasov - Miercurea Ciuc, si pe drumul judetean 121 B ce traverseaza localitatea Malnas Bai.
Statia de cale ferata cea mai apropiata este situata in localitatea Malnas Bai.

DETALII GEOLOGICE

Din punct de vedere morfologic zona exploatarii se suprapune pe terminatiile estice ale Muntilor Baraolt, cu inaltimi medii de 600-700 m, cu forme de relief line, caracteristice masivelor eruptive neutre sau bazice.
Aceste inaltimi delimiteaza spre vest culoarul depresionar Bodoc - Sfantu Gheorghe, constituit din depozite pliocen - cuaternare, dispuse pe un fundament cretacic. Perimetrul exploatarii se afla situat pe versantul estic al dealului Botos. Inaltimea absoluta este de 700 m, iar diferenta de nivel dintre creasta si baza dealului este de 110 m. Dealul Botos are forma unei spinari alungite orientata N-S , cu pante de 15 - 30o.

CALITATEA ROCILOR

Din punct de vedere calitativ, conform caietelor de sarcini achizitionate in vederea participarii la concursurile de oferte publice organizate de ANRM (Agentia Nationala pentru Resurse Minerale), andezitul industrial si de constructii este o roca ce prin concasare - sortare poate fi utilizata la lucrari de constructie si reabilitare a drumurilor sau la fabricarea betoanelor, caracteristicile fizico-mecanice ale rocii si sorturilor de piatra sparta corespunzand STAS 667-97 "Agregate naturale si piatra prelucrata pentru drumuri" pentru toate clasele de trafic si STAS 1667-76 "Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali".